Dane a poplatky
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 19.02.2008        Počet zobrazení: 9694          tlačiť článok

Dane a poplatky

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov obce. Miestne dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby, a to najmä vo väzbe na vlastníctvo nehnuteľností, vykonávanie činnosti, užívanie verejného priestranstva a pod. Je povinnosťou týchto osôb dobrovoľne oznámiť obci, že im vznikla daňová povinnosť a taktieť daň dobrovoľne zaplatiť.
Druhy miestnych daní a ich podrobnejšia právna úprava (predmet dane, sadzby, lehoty, oslobodenia a pod.) sú ustanovené v jednotlivých všeobecne záväzných nariadeniach obce.
Správu miestnych daní a poplatku vykonáva za obec oddelenie miestnych daní a poplatku.
Obec zaviedla za svojom území nasledovné miestne dane a poplatok:

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet obce, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni obce na obecnom úrade. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie.


Súvisiace odkazy: Tlačivá na stiahnutie, Evidencia obyvateľov, Matrika, Kultúra, Životné prostredie, Sociálna pomoc, Stavebný poriadok,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem