Oslavy 690. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Valaská Belá
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 11.07.2014        Počet zobrazení: 5455          tlačiť článok

Oslavy 690. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Valaská Belá

V sobotu 5. júla 2014 sme si pripomenuli 690. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci Valaskej Belej.

Môj rodný kraj...
Koľkí si tak vravia,
keď bosou nohou chcú sa vrátiť späť.
Len na pár chvíľ.
Len na ten okamih!


Slová básne vyjadrujúce túžbu opäť uzrieť svoj rodný kraj, rodný dom, vrátiť sa v spomienkach späť do detstva, do rokov mladosti...

V sobotu 5. júla 2014 sme si pripomenuli 690. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci Valaskej Belej. Aj my sme sa v spomienkach vrátili späť, zaspomínali si na našich predkov, na bôle i radosti, ktoré ich počas ťažkého života sprevádzali.

Oslavy pripravilo Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej v spolupráci s Obcou Valaská Belá a za výraznej pomoci Regionálneho kultúrneho strediska Prievidza. Oslavy začali krojovaným sprievodom, ktorého sa zúčastnili členovia FS Belanka a obyvatelia obce. Kostolné zvony pozývali veriacich na slávnostnú svätú omšu do kostola sv. Michala Archanjela. Omšu celebroval miestny kňaz vdp. Róbert Stenchlák. Počas omše sa prítomným prihovoril rodák páter Peter Dušička a vdp. Štefan Vícen.

***


V popoludňajších hodinách sa konal slávnostný sprievod do kina Slovan. Sprievod tvorili členovia FS Belanka, členovia DHZ Valaská Belá, za TJ Štart Krištáľ družstvo žiakov, hostia a ostatní občania obce.
Následne sa v kine Slovan uskutočnil kultúrny program, ktorého nosným bodom bolo predstavenie prvej monografie o obci.
Na úvod sa predstavila FS Belanka piesňou Rodná dedina. Po nej nasledovala prezentácia Mgr. Andreja Mateáša o rodnej obci a v krátkych video ukážkach predstavenie samotnej monografie.
Prítomných privítala moderátorka programu Elena Kopčanová. Program dopĺňala svojimi vstupmi FS Belanka, ktorá piesňami a scénkami "Lazníčky", "Sklenári" a "Opáčky" priblížila život ľudí žijúcich v našej obci pred nami. Ľudí, ktorí našu obec založili, zveľadili a žili v nej svoj krásny i keď jednoduchý život.
Potlesk neutíchal, ba práve naopak, pri vystúpení detského folklórneho súboru Belanček, pod vedením Mgr. Aleny Bagínovej a Mgr. Petry Furkovej, sa stupňoval. Deti sa prítomným predstavili veselým pásmom o živote a hrách detí v minulosti.

Počas programu sa prítomným prihovoril i starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Po jeho príhovore nasledovalo uvedenie monografie k čitateľom, ktorého sa ujal hosť páter Peter Dušička. Vo svojom príhovore sa vrátil v spomienkach do svojho detstva, dospievania a veľmi pekne opísal svoj vrúcny vzťah k rodnej obci a nádhernej prírode, ktorá ju obklopuje. Táto mu bola často oporou a dodávala mu sily v duchovných meditáciách a tiež odpočinkom pre dušu.

Po uvedení monografie sa prítomným prihovorili jej tvorcovia Mgr. Jozef Urminský a JUDr. Eva Urminská, ktorá tu strávila útle detstvo a v mladosti každé prázdniny u starých rodičov v laze Račkovci.

Záver kultúrneho programu patril besede s rodákom Ľubošom Calpašom. Moreplavca, ktorému sa podarilo oboplávať na palube lodí už celú zemeguľu, privítala a  rozhovor o zaujímavých zážitkoch z jeho profesionálneho života s ním viedla Mgr. Elena Obuchová.
Po ukončení besedy zaspievala FS Belanka pieseň Slovensko naše. Potom moderátorka programu poďakovala prítomným za účasť a pozvaním na občerstvenie do kultúrneho domu oficiálnu časť kultúrneho programu ukončila. 

***


V neskorších popoludňajších hodinách pobavil svojím vystúpením mladých, ale aj tých skôr narodených, Samuel Tomeček & Band. Spolu s modernými skladbami zazneli aj skladby z rokov minulých, ktoré sa aj dnes tešia veľkej obľube. Známe piesne spieval Samuel spolu s divákmi. V ich srdciach zanechal nielen nezabudnuteľný zážitok, ale aj návrat do mladších liet.

Na záver osláv bola pre priaznivcom hudby a tanca pripravená tanečná zábava. Do tanca hrala hudobná skupina Triton.

***


Okrem programu v kultúrnom dome sa v areáli fulbalového ihriska na Škrípove uskutočnila ukážka zásahu profesionálnych hasičov z Prievidze, ktorým asistovali členovia DHZ Valaská Belá.

O 16,30 hod nasledoval futbalový zápas medzi mužstvami z horného a dolného konca obce.

***


Počas tohtoročných osláv si mohli návštevníci pozrieť výstavu diel obrazov, fotografií, drevorezieb, sklenených a krištáľových výrobkov a výšiviek šikovných rúk našich občanov, ako aj trhy remeselníkov. Výstava bola nainštalovaná v priestoroch kina Slovan.

Pre najmenších bol pripravený vo dvore kultúrneho domu skákací hrad, trampolína a maľovanie na tvár.
Prístup na všetky podujatia konané počas osláv 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci Valaská Belá, ako aj zabezpečené občerstvenie, bolo vďaka sponzorom osláv zdarma.

Miestne kultúrne stredisko a Obec Valaská Belá ďakujú všetkým sponzorom za poskytnuté finančné a vecné dary a za pomoc pri realizácií osláv:

 • Antonovi Vrbanovi, Mäsiarstvo Tempo
 • Čiernej hore, a.s., Valaská Belá
 • Jánovi Höferovi, H&M Crystal
 • Jánovi Ivinovi, Drogéria Valaská Belá
 •  Ing. Jozefovi Kupkovi
 • Jozefovi Mihálovi, brúsenie skla Valaská Belá
 • Júliusovi Nemčkovi, Valaská Belá
 • Pavlovi Mišurovi, Chata Homôlka Valaská Belá
 • Petrovi Dolinajovi – Sklenný sen Valaská Belá
 • Poľovníckemu združeniu Valaská Belá
 • Stanislavovi Grambličkovi, Valaská Belá
 • Stanislavovi Sieklovi ml., Valaská Belá
 • STS – Stavebnej obchodnej spoločnosti Prievidza
 • Urbárskemu spoločenstvu vo Valaskej Belej, PS Valaská Belá
 • Vdp. Róbertovi Stenchlákovi, Farský úrad Valaská Belá
 • Vladimírovi a Milošovi Kodajovi, Crystal K.A.M. Valaská Belá

 • Regionálnemu kultúrnemu centru Prievidza
 • Folklórnej skupine Belanka
 • Detskej folklórnej skupine Belanček
 • Dobrovoľnému hasičskému zboru Valaská Belá
 • Profesionálnemu hasičskému zboru Prievidza
 • Telovýchovnej jednote Štart Krištáľ Valaská Belá
 • Ľubomírovi Fajerovi, Valaská Belá
 • Stanislavovi Obuchovi, Valaská Belá
 • Pavlíne Grambličkovej, Valaská Belá
 • Antonovi Blahovi, Hypo Máčov

 


Fotogaléria - 690. výročie 1. písomnej zmienky o Obci Valaská Belá

Krojovaný sprievod do kostolaKrojovaný sprievod do kostolaKrojovaný sprievod do kostolaSlávnostná svätá omšaSlávnostná svätá omšaUkážka zásahu profesionálnych hasičovUkážka zásahu profesionálnych hasičovUkážka zásahu profesionálnych hasičovUkážka zásahu profesionálnych hasičovUkážka zásahu profesionálnych hasičovUkážka zásahu profesionálnych hasičovUkážka zásahu profesionálnych hasičovPrijatie hostíPrijatie hostíPrijatie hostíPrijatie hostíPrijatie hostíPrijatie hostíPrijatie hostíSprievodný program oslávTrhy remeselníkovTrhy remeselníkovKrojovaný sprievod do kina SlovanKrojovaný sprievod do kina SlovanKultúrny program v kine SlovanKultúrny program v kine SlovanKultúrny program v kine SlovanKultúrny program v kine SlovanKultúrny program v kine SlovanKultúrny program v kine SlovanKultúrny program v kine Slovan - detský FS BelančekKultúrny program v kine Slovan - detský FS BelančekKultúrny program v kine Slovan - detský FS BelančekKultúrny program v kine Slovan - detský FS BelančekKultúrny program v kine Slovan - detský FS BelančekKultúrny program v kine Slovan - detský FS BelančekKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaPríhovor pátra Petra Dušičku a predstavenie monografie o obciPríhovor autorov monografieKultúrny program v kine SlovanKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaKultúrny program v kine Slovan - FS BelankaBeseda s rodákom Ľubošom CalpašovBeseda s rodákom Ľubošom CalpašomVýstava v kine SlovanVýstava v kine SlovanVýstava v kine SlovanVýstava v kine SlovanVýstava v kine SlovanVýstava v kine SlovanVýstava v kine SlovanVýstava v kine SlovanVýstava v kine SlovanVýstava v kine SlovanFutbalový zápasFutbalový zápasFutbalový zápasFutbalový zápasVystúpenie miestnej skupiny PanterVystúpenie miestnej skupiny PanterVystúpenie miestnej skupiny PanterVystúpenie miestnej skupiny PanterVystúpenie Samuela Tomečka & BandVystúpenie Samuela Tomečka & BandVystúpenie Samuela Tomečka & BandVystúpenie Samuela Tomečka & BandZábava s hudobnou skupinou TritonZábava s hudobnou skupinou TritonZábava s hudobnou skupinou Triton

Súvisiace odkazy: 685. výročie 1. písomnej zmienky o obci,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem