Symboly obce
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 30.11.2007        Počet zobrazení: 10584          tlačiť článok

Symboly obce

Erb obce ERB

Heraldicky správny erb obce Valaská Belá má túto podobu: V srdcovom štíte v striebornom poli zo zeleného trojvršia vyrastá zelený smrek, v zadnom štíte v zelenom poli skrížené zlaté náradie: trojzubé vidly a hrable, po bokoch sklonená strieborná kosa a strieborný cep na zlatých rukovätiach.


Vlajka obce VLAJKA

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/9), bielej (1/9), zelenej (2/9), bielej (1/9), zelenej (1/9), bielej(1/9), zelenej (2/9), a žltej (1/9) Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do jednej tretiny jej listu.


Pečať obce PEČAŤ

Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VALASKÁ BELÁ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.


ZÁSTAVA

Zástava obce Valaská Belá má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán nie je však záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Od vlajky sa odlišuje tým, že vlajka je voľný kus textilu, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom.

 

Pramene: Vrteľ Ladislav, PhDr., tajomník Heraldickej komisie (dokument z apríla 1997 o symbolike obce Valaská Belá.)


Súvisiace odkazy: Geografia, Demografia, Osobnosti, Kronika obce, Ocenenia obce, Slovensko, Zaujímavosti,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem