Spoločný obecný úrad
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 08.09.2009        Počet zobrazení: 13701          tlačiť článok

Spoločný obecný úrad

Reformou verejnej správy prešli mnohé kompetencie zo štátnej správy na samosprávu. Takto sa mali priblížiť i skvalitniť služby cheap replica watch občanom. Aby aj malé obce mohli plniť úlohy v zmysle zákonov a na patričnej odbornej úrovni, boli fake breitling watches zriadené spoločné obecné úrady.

Inštitút spoločného obecného úradu ako forma vnútroštátnej dobrovoľnej spolupráce obcí sa zriaďuje zmluvou o zriadení spoločného úradu.

Účastníkmi zmluvy sú najmenej dve obce. Zmluvu musia schváliť obecné zastupiteľstvá všetkých obcí, ktoré pristupujú k zriadeniu spoločného úradu.

Úrad môže plniť všetky úlohy pre jednotlivé obce, ktoré zákon zveruje obciam, alebo môže plniť len časť zákonom zverených úloh po dohode obce.

Hlavnou úlohou úradu je najmä odborná príprava podkladov na rokovaciu činnosť príslušných stanov obcí a návrhov na normotvornú právomoc obcí, príprava podkladov na rozhodovanie obecných zastupiteľstiev príslušných obcí a orgánov nimi zriadených môže plniť aj funkcie spoločnej podateľne a výpravne písomností pre jednotlivé obce.

Základné princípy vytvárania spoločných úradov:

  • princíp dobrovoľnosti
  • princíp vzájomnej výhodnosti
  • rovnocennosť postavenia obce
  • zachovanie autonómnosti cheap breitling rozhodovania každej obce.

 

Spoločný obecný úrad - stavebný úrad

Spoločný obecný úrad - školský úrad


Súvisiace odkazy: Obec Valaská Belá, Samospráva, História obce, Infosystém cintorín, Spravodajstvo, Užitočné telefónne čísla, Priemysel, Poľnohospodárstvo, Mikroregión MS, Dobrovoľný hasičský zbor, MAS Magura - Strážov, Zaujímavé linky, Úradná tabuľa, Obnova obce, Územný plán obce, PHSR obce, Výročia obce, Výberové konania, Voľby, Pracovné miesta, Povinne zverejňované info,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem