Poľovnícke združenie
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci





Dátum pridania: 09.01.2008        Počet zobrazení: 9000          tlačiť článok

Poľovnícke združenie

Predseda združenia: Ján Höfer
Poľovnícky hospodár: Jozef Podskoč
tel.:
e-mail:


Poľovnícke združenie Valaská Bela bolo založene v roku 1959. Vzniklo zlúčením štyroch poľovníckych spolkov, ktoré pôsobili pred týmto obdobím v obci Valaská Belá.

Po založení malo združenie iba pár členov. Postupne sa jeho členská základňa rozširovala.  V roku 2014 má združenie 59 členov.

Poľovný revír má výmeru 5693 ha. Je zaradený do poľovnej oblasti Strážovská hornatina. Revír, ktorého hranice sú totožné s katastrálnou hranicou obce pozostáva najmä z pozemkov súkromných vlastníkov, pričom najväčším prenajímateľom je Urbárske a pozemkové spoločenstvo Valaská Belá.

Združenie sa zameriava na chov a lov najmä jelenej, srnčej a diviačej zveri, no v poslednom období sa zaznamenal aj výskyt danielej zveri. V našich horách už dochádza aj k stretom s medveďom hnedým (Útok medvedice ) a v oveľa menšej miere dokonca aj s rysom ostrovidom.

Do roku 1990 sa vyskytoval v niektorých horských lokalitách hlucháň tetrov a jariabok hôrny, ale tieto druhy poľovnej zveri boli nadmernou ľudskou činnosťou a neustálym rozmachom lesníckych činnosti postupne vytlačené z ich tokanísk a hniezdisk.

Počas dlhého obdobia pôsobenia poľovného združenia sa v revíre vybudovali
mnohé zariadenia pre zlepšenie kvality života zveri počas času núdze, čím sa
zároveň zredukovali škody spôsobované zverou.

Poľovnícke združenie sa aktívne zúčastňuje na kultúrno-spoločenských podujatiach
v obci a rôznych súťaží v poľovníckej oblasti.

V roku 2012 Poľovnícke združenie Valaská Belá bolo za svoju činnosť ocenené
a obdržalo od Slovenského poľovníckeho zväzu bronzovú medailu za „Rozvoj
poľovníctva na Slovensku“.


Súvisiace odkazy: Slovenský zväz protifašistických bojovní, Občianska skupina Sebedružka, Združenie drobnochovateľov, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Urbárske spoločenstvo, Združenie súkromných vlastníkov lesov,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
68. výročie SNP








Združenie informatikov samospráv Slovenska



ALTAMEDIA - register firiem