Poľnohospodárstvo
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 02.01.2008        Počet zobrazení: 17804          tlačiť článok

Poľnohospodárstvo

Čierna hora, a. s.

Konateľ: Pavol Stec
adresa: 972 28 Valaská Belá č. 699
tel.:  046 545 81 11 ,  046 545 80 15 , 046 545 80 16
fax: 046 545 81 11
e-mail:
cierna@ciernahora.sk


V roku 1961 bol vytvorený dvor ŠM v Nitrianskom Rudne. V rokoch 1966-67 bola postavená nová budova u Kuricov pre chov hovädzieho dobytka. Do r. 1997 existovali v obci dva poľnohospodárske podniky: Štátny majetok u Kučerov a Štátny majetok u Kuricov. Tieto dva podniky sa zlúčili a vzniklo PD Čierna hora, a. s. Valaská Belá, hospodáriace na území vo výmere 1750 ha. Sústreďuje sa hlavne na chov oviec (750 ks), kôz (200 ks), hovädzieho dobytka (500 ks) a kureniec, ktoré expedujú do roka 4 krát v počte 16.000 kusov. Boli pokusy pestovať kukuricu a jačmeň, boli však malé výnosy. Hospodárenie s týmito produktami kládlo nároky a vytváralo problémy. V PD sú odkázaní na štátne dotácie, odberatelia stále znižujú ceny.

Okrem PD Čierna hora pôsobí v obci asi 20 súkromných poľnohospodárov. Chovajú kravy na mlieko, časť produkcie predávajú. Obec sa sama zásobuje zeleninou, zemiakmi, ovocím.

V roku 2009 bola na podujatí Ovenálie Východná 2009 bryndza, ktorú vyrába spoločnosť Čierna hora, a. s. vyhlásená za najlepšiu na Slovensku.


Lesná správa

Bola založená v roku 1974 z bývalých polesí Nitrianske Rudno, Valaská Belá, Zliechov, Gápel a Liešťany. Vedúcim lesnej správy od roku 1977 bol Eduard Haváč. V r. 1975-1979 boli prevzaté nelesné pôdy od ŠM Nitrianske Rudno za účelom zalesnenia.

V 80-tych rokoch sa zmenil názov na Severočeské štátne lesy – Lesný závod Prievidza, Lesná správa Valaská Belá. Výmera pôdy lesnej správy bola 6.670 ha. Lesná správa prevádzala nasledovné výkony: zalesňovanie, ochrana lesných kultúr, prerezávky, ostatné pestovateľské práce, uhadzovanie haluziny, ťažba dreva, približovanie dreva. Okrem týchto výkonov prevádza aj iné práce, ako výroba sadeníc v škôlkach, čistenie chodníkov, posedov, krmelcov, poľnohospodárske práce pri zbere krmovín pre vlastnú potrebu a iné.

V roku 1985 sa dobudovala vodná nádrž v Gápli na zachytávanie prívalových vôd. Táto sa súčasne využíva ako rybník.


Súvisiace odkazy: Obec Valaská Belá, Samospráva, História obce, Infosystém cintorín, Spravodajstvo, Užitočné telefónne čísla, Priemysel, Mikroregión MS, Dobrovoľný hasičský zbor, MAS Magura - Strážov, Zaujímavé linky, Úradná tabuľa, Obnova obce, Územný plán obce, PHSR obce, Výročia obce, Spoločný obecný úrad, Výberové konania, Voľby, Pracovné miesta, Povinne zverejňované info,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem