Oddelenia a kontakty
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 04.12.2007        Počet zobrazení: 18766          tlačiť článok

Oddelenia a kontakty

Obecný úrad

Kontakt:
Obecný úrad Valaská Belá
972 28 Valaská Belá č. 1
IČO: 00318531
DIČ: 2021211830
fax: +421 46 5458 024
e-mail:
obec@valaskabela.sk  podatelna@valaskabela.sk


Oddelenie vnútornej správy, Evidencia obyvateľstva, Správa registratúry, Pokladňa

Bc. Ľudmila Podskočová

 +421 46 5458 680 

podskocova.ludmila@valaskabela.sk

Oddelenie správy miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a DSO, Pokladňa

Bc. Zuzana
Novotková

 +421 46 5458 120

0915 224 687

 novotkova.zuzana@valaskabela.sk


Drobné stavby a stavebné úpravy,  Ochrana ŽP, Odpadové hospodárstvo


Daniela Cigáňová

 +421 46 5458 120 

ciganova.daniela@valaskabela.sk

Oddelenie finančné, Personálna a mzdová agenda

Katarína Hanková

 +421 46 5458 024 

hankova.katarina@valaskabela.sk

Oddelenie finančné, Evidencia pozemkov a majetku obce

Mgr. Elena Obuchová

 +421 46 5458 120 

obuchova.elena@valaskabela.sk

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, Matrika, Sociálna agenda

Marta Vrtíková

 +421 46 5458 157 

vrtikova.marta@valaskabela.sk

Oddelenie kultúrnych služieb

Mgr. Denisa
Kučerová

+421 46 5458 021

kucerova.denisa@valaskabela.sk


Súvisiace odkazy: Úradné dni a hodiny, Pokladničné hodiny, Štruktúra obecného úradu,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem