Výberovné konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 2009
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 09.09.2009        Počet zobrazení: 7230          tlačiť článok

Výberovné konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 2009

Obec Valaská Belá v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy vo Valaskej Belej.

Termín a miesto konania výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy boli prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňali požadované predpoklady zaslané písomne.

Výberové konanie sa konalo dňa 29. mája 2009.
Na základe výsledkov výberového konania rada školy spracovala návrh na vymenovanie Mgr. Ingrid Príbelszkej do funkcie riaditeľky Základnej školy vo Valaskej Belej.


Súvisiace odkazy: Výberové konania 2011, Výberové konanie na riaditeľa ZŠ 2012, Výberové konanie na riaditeľa ZŠ 2013,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Fašiangy 2013
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem