Územný plán obce Valaská Belá
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 16.10.2008        Počet zobrazení: 28402          tlačiť článok

Územný plán obce Valaská Belá

Územný plán obce Valaská replica omega watches uk Belá bol schválený uznesením Rady ONV v Prievidzi číslo 50/1987 dňa 24. júla 1987. Spracoval ho URBION - Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania Bratislava, stredisko 3, Košice.
Riešeným územím bolo vymedzené k. ú. Valaská Belá a pre danú úlohu bolo zároveň aj záujmových cheap replica watch územím, nakoľko strediskové sídlo Valaská Belá nemá spádové obce.

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá na svojom zasadnutí dňa 26. 08. 1999 schválilo Doplnok ÚPN-SÚ Valaská Belá.
Záväznú časť breitling replica Doplnku ÚPN-SÚ Valaská Belá vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo Valaská Belá v zmysle novelizovaného Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. §29 Všeobecne záväzných nariadením obce Valaská Belá.

ÚPN-SÚ Valaská Belá a jeho doplnok sú spracované v klasickej písomnej forme a sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Valaskej Belej.


Súvisiace odkazy: Obec Valaská Belá, Samospráva, História obce, Infosystém cintorín, Spravodajstvo, Užitočné telefónne čísla, Priemysel, Poľnohospodárstvo, Mikroregión MS, Dobrovoľný hasičský zbor, MAS Magura - Strážov, Zaujímavé linky, Úradná tabuľa, Obnova obce, PHSR obce, Výročia obce, Spoločný obecný úrad, Výberové konania, Voľby, Pracovné miesta, Povinne zverejňované info,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem