100. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 14.07.2009        Počet zobrazení: 7876          tlačiť článok

100. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru

Prvý júlový týžden patril v našej obci oslavám viacerých výročí. Jedným z nich je aj 100. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru.

Oslavy začali stretnutím členov dobrovoľného hasičského zboru v požiarnej zbrojnici, kde spoločne privítali hostí z družobného mesta Wolfen z Nemecka.

V nedeľu 5. júla sa od 9,30 hod sa na ihrisku telovýchovnej jednoty konala okresná súťaž hasičských družstiev, ktorej sa zúčatnilo 17 súťažiacich dobrovoľných hasičských zborov. Najúspešnejším účastníkom bolo družstvo z Lehoty pod Vtáčnikom.
Aj napriek tomu, že sa jubilujúcemu domácemu družstvu príliš nedarilo na súťaži vládla príjemná priateľská atmosféra, ktorú podčiarkovalo aj pekné slnečné počasie a príjemné prírodné prostredie.
V popoludňajších hodinách sa členovia DHZ spolu s hosťami z družobného mesta Wolfen, občanmi a návštevníkmi obce zúčastnili slávnostného sprievodu do kina Slovan, kde bol pre občanov a návštevníkov obce pripravený kultúrny program. 

V kine Slovan všetkých privítal starosta obce Ing. Jozef Mulinka, ktorý sa prítomným v slávnostnej chvíli prihovoril. Potom nasledoval kultúrny program.
Na záver starosta obce zvlášť poďakoval jubilujúcemu DHZ Valaská Belá za dlhoročnú prácu a pôsobenie v obci. Predseda DHZ Vladimír Ondrejkovič prevzal od starostu obce pamätný pohár a kyticu kvetov.

V pondelok 6. júla sa uskutočnilo prijatie členov DHZ a hostí u starostu obce Valaská Belá.
Súčasťou osláv 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru boli rôzne akcie, ktorých sa zúčastnili členovia DZH a hostia z družobného mesta Wolfen.
V dňoch 6. - 11. júla navštívili naše okresné mesto Prievidza, hasičskú zbrojnicu mesta Prievidza. Ďalej mesto Trenčianske Teplice, Trenčín, miestny skanzen Sklenný sen, Crystal KAM.
Pre hostí boli pripravené aj športové popoludnia - výstup na Vapeč, futbalový zápas a bowling.

V piatok 10. júla sa uskutočnila slávnostná členská schôdza DZH a hostí z Wofenu. V sobotu sa členovia DHZ s hosťami z družobného mesta Wolfen rozlúčili. 

Ďakujeme terajším i bývalým členom Dobrovoľného hasičského zboru vo Valaskej Belej za ich príkladnú a obetavú prácu a želáme im do ďalších rokov veľa úspechov!


Fotogaléria - 100. výročie založenia DHZ


Súvisiace odkazy: Požiarne poplachové smernice, Protipožiarna hliadka, História DHZ, Súčasnosť DHZ, Družba Wolfen - Valaská Belá,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem